Informace od zdravotní sestry

MENU

  

HODNOTY

  

JÍDELNÍČEK

  

NÁSLEDKY CUKROVKY

  

RADY A ZKUŠENOSTI

  

Zvýšený cukr v krvi

 


Aktualizováno:

Cukr v krvi

Jestliže organismus nedokáže vytvářet dostatek inzulinu nebo buněčná membrána nedokáže správně rozpoznat inzulinový klíč, potom glukóza zůstává v krevním řečišti a do buněk proniká jen omezeně. Diabetické onemocnění je stav, kdy je v krevním oběhu zvýšená hladina cukru právě v důsledku nedostatku inzulinu, který je zodpovědný za přenos cukrů z krve do buněk a tkání.

Co zvyšuje hladinu cukru v krvi

U zdravého člověka se cukr (tedy glukóza) přesouvá z krve do tkání, kde je ho potřeba jako zdroje energie. Jeho správné fungování zajišťuje inzulin. Pokud se ve slinivce břišní tvoří málo nebo žádný inzulin (nebo tělo případně inzulin produkuje, ale nereaguje na něj), nedostává se cukr tam, kam má, a zůstává v krvi. Dlouhodobě zvýšená hladina cukru v krvi potom může poškozovat nejen cévy, ale i další tkáně.

U cukrovky je nutná pravidelná kontrola. Zvýšená hladina cukru v krvi se sleduje dle situace i několikrát denně. Jedině takto zjistíte, jak vaše tělo reaguje na potraviny, na léky, na pohyb, na stres a na denní aktivity, které jsou součástí vašeho života. Změřit se můžete nechat buď v rámci preventivní prohlídky u praktického lékaře, na kterou máte nárok jednou za dva roky, nebo pokud máte glukometr (přístroj na měření hladiny cukru v krvi), tak sami doma. Regulace cukrovky se zaměřuje na udržení hladiny krevního cukru co nejblíže normálním hodnotám. Vysokou hladinu krevního cukru často doprovázejí další zdravotní potíže včetně vysokého krevního tlaku, vysokého cholesterolu a vysokých triglyceridů, a to vše přispívá k onemocnění srdce.

Cukrovka často vzniká kvůli nezdravému životnímu stylu. Může vzniknout například i po operacích či při zánětech slinivky břišní.

Hladina (množství) glukózy v krvi se nazývá glykemie. Glykemie se udává v mmol/l. U zdravého člověka glykemie neklesne pod 3,3 mmol/l a nalačno nestoupne přes 6 mmol/l. Jen krátce po jídle je o trochu vyšší, ale za hodinu už klesá pod 7,7 mmol/l a pokles do rozmezí mezi 3,3–6 mmol/l i potom rychle pokračuje. Glykemie je tedy hladina krevního cukru v žilní krvi odebraná nalačno a stanovená v laboratoři, nikoliv na glukometru.

Hladiny cukru v krvi:

 • do 5,6 mmol/l se nejedná o diabetes mellitus
 • 5,6–7 moll/l může se jednat o prediabetes
 • nad 7,0 moll/l jedná se o diabetes mellitus

U obou variant diabetu, tedy jak u prvního, tak u druhého typu, začne stoupat hladina glukózy, a když dosáhne určité úrovně, začne její přebytek odcházet močí. Organismus se snaží snížit nebezpečně vysokou hladinu glukózy v krvi, což je stav zvaný hyperglykemie, a to tím, že převádí vodu zadrženou v buňkách do krevního oběhu, aby tak přeslazenou krev poněkud zředil a následně přebytečný cukr vyloučil močí. Důsledkem je vysoká hladina glukózy v moči. Naopak pokles glykemie pod hodnotu 2,2 mmol/l se označuje jako hypoglykemie. Při hypoglykemii je ohroženo zásobování mozkové tkáně glukózou. Mírná hypoglykemie se u zdravých lidí projevuje například při nízkém příjmu potravy či vysoké tělesné zátěži. Příznaky jsou však mírnější. Většinou dojde k několikavteřinové mdlobě. Pravidelné měření je tedy jediný způsob, jak snadno zjistit, jaká je vlastně hodnota cukru v krvi.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Příznaky zvýšeného cukru v krvi

Mezi počáteční příznaky cukrovky patří časté močení, otupělost, nadměrná žízeň a hlad.

Charakteristické příznaky zvýšené hladiny cukru:

 • žízeň, ale opravdu velká, člověku nestačí jen jeden hrníček a žízeň ho budí i v noci
 • polyurie (časté močení), noční močení, často u malých dětí, které již na noc nepotřebovaly plenu, ale nyní se opět začaly počurávat; moč je lepkavá, sladká
 • hubnutí při normální chuti k jídlu, během krátké doby to může být i několik kilogramů
 • únavnost, malátnost
 • přechodné poruchy zrakové ostrosti
 • poruchy vědomí až bezvědomí
 • dech páchnoucí po acetonu, prohloubené dýchání
 • opakované infekce močových cest

Nejčastějším typem diabetu u dětí je diabetes mellitus I. typu. Ten vzniká v důsledku destrukce beta-buněk Langerhansových ostrůvků v pankreatu, které produkují inzulin. V důsledku toho dochází k nedostatku inzulinu a vzniká celoživotní závislost na jeho zevním podávání. Ke zničení beta-buněk dochází na podkladě buněčného autoimunitního procesu, který lze prokázat nálezem protilátek v krvi.

Příznaky

Nemoc se většinou vyvíjí pomalu. Častěji vzniká na podzim a na jaře při výskytu virových onemocnění. Projevuje se trvalou žízní a častým močením v důsledku vysokého obsahu glukózy v krvi, která na sebe váže vodu, a hubnutím. U dětí není výjimkou pomočování, zvláště pak v noci. Později se v moči a dechu objevuje aceton, pacient je podrážděný a unavený. Při lehčím průběhu mohou někdy na nemoc upozornit poruchy vidění vznikající ze změn v objemu oční čočky při zvýšené glykemii anebo svědění genitálií vznikající při plísňovém zánětu (plísním se dobře daří v prostředí s cukrem). Pokud jsou příznaky přehlédnuty a nemoc se dále rozvíjí, dostavuje se zvracení a bolesti břicha, červené zbarvení sliznic, které vzniká při vzestupu odpadních látek kyselé povahy – ketolátek (acetonu) v krvi. Tělo totiž začne využívat tuky jako zdroj náhradní energie. Stav, kdy je tělo okyselováno ketolátkami, se nazývá ketoacidóza. Hromadění kyselých odpadních látek spolu s odvodněním vede ke vzniku diabetického kómatu, provázeného hlubokým Kussmaulovým dýcháním.

U dospělých je nejčastější diabetes mellitus II. typu. Záchyt tohoto diabetu bývá často náhodný při odběrech krve. Příznaky mohou být nevýrazné, pomalu nastupující či atypické. U řady nemocných jsou již v době určení diagnózy vyvinuty chronické komplikace. Mezi obecné příznaky diabetu patří žízeň se zvýšeným příjmem tekutin a častým močením, což je způsobeno vysokou hladinou krevního cukru. Cukr s sebou strhává vodu do moči, a to vede k dehydrataci organismu se zvýšenou únavou a slabostí. Může se objevit neostré vidění, pocit mravenčení v různých částech těla, snížená chuť k jídlu, hubnutí. Vzhledem k tomu, že sekrece inzulinu nikdy neklesne až k nule, nejsou pro diabetes 2. typu typické komplikace, jako je akutní ketoacidóza, která je charakteristická pro diabetes 1. typu.

Často je cukrovka diagnostikována náhodně z krevních odběrů. Hlavním ukazatelem je stanovení hladiny cukru v krvi, takzvaná glykemie. K ověření diagnózy se někdy používá OGTT test (orální glukózový toleranční test), při němž je hodnocena glykemie po podání roztoku glukózy ústy.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Co znamená hladina cukru v krvi 30

Tato hodnota je za hranicí únosnosti a člověk s takovými hodnotami by měl být v nemocnici pod odborným dohledem. Také je důležité dodržovat dietní a pitný režim.

Doporučení: Pijte především šťávu z grepů, čím více, tím lépe, ale ne „krabicovou variantu“ – to jsou jen kyseliny. Upřednostňujte vymačkané grepy, čaj z fazolových lusků, zelený čaj. Pijte tolik, kolik zvládnete.

Co znamená hladina cukru v krvi 20

Při glykemii nad 17 mmol/l se nedoporučuje pohyb – cvičení, běhání. Je důležité zvýšit pitný režim a upravit inzulinový režim. Není dobré nechávat hodnoty glykemie dlouhodobě vyšší, neboť mají nepříznivý vliv na organismus.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Jak stabilizovat hladinu cukru v krvi

Nemoc je možné úspěšně léčit, lépe řečeno, držet pod kontrolou. Léčbu cukrovky vždy provází především dieta a pohybové aktivity. Diabetik se musí naučit vyrovnávat výkyvy hladiny cukru v krvi a minimalizovat je. Měl by si sestavit vyvážený jídelníček potravin s nízkým glykemickým indexem, případně sníženým počtem kalorií (diabetici s nadváhou). Kvalita života diabetika je výrazně ovlivněna schopností dodržovat dietu a také najít rovnováhu mezi jídelníčkem, fyzickou aktivitou a příjmem inzulinu. Pohyb, stejně jako přísun inzulinu, snižuje hladinu cukru v krvi. Příjem potravy naopak glykemii zvyšuje.

Jak snížit hladinu cukru v krvi? Jednoduše. Při podezření na počínající inzulinovou rezistenci požádejte o důkladné lékařské vyšetření. A dodržujte 4 kroky k ozdravení, a to:

 1. krok: přestaňte jíst a pít přeslazené pokrmy a nápoje – pijte pitnou vodu z kohoutku
 2. krok: doplňte hořčík – většina populace trpí jeho chronickým nedostatkem – užívejte hořčík v dávkách 300–400 mg denně
 3. krok: spánek – nedostatek spánku zvyšuje hladinu hormonu ghrelinu, který podporuje chuť k jídlu a vyvolává pocit hladu, spěte tedy 7–8 hodin denně
 4. krok: zvýšený pohyb a pěstování svalů – čím větší je hmotnost svalů, tím větší je citlivost na inzulin – cvičte alespoň 1 hodinu denně

Jak snížit cukr v krvi v těhotenství

Příznaky těhotenského diabetu většinou nejsou žádné (kromě vysoké hladiny cukru v krvi), protože cukrovka se během těhotenství nestihne většinou rozběhnout natolik, aby pacientka nějaké příznaky pocítila. Časté močení a silný pocit žízně jsou příznaky klasické silné cukrovky a u gestačního diabetu se vyskytují jen ojediněle.

Všechny ženy, kterým je v těhotenství zjištěna zvýšená hladina cukru v krvi, by měly být odeslány do diabetologické poradny. U těhotenské cukrovky dobře kompenzované na dietě je možné sledování na běžné diabetologii, v případě potřeby další léčby (inzulin) je vhodné sledování na pracovišti zaměřeném na léčbu diabetu u těhotných.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Jak na to

Strava obsahuje tři základní skupiny živin: sacharidy, bílkoviny a tuky. Sacharidy jsou v naší obvyklé stravě hlavním zdrojem energie, tvoří kolem 50 % (často i více) našeho energetického příjmu. Problém je, že zvyšují hladinu krevního cukru (glykemii) a ke svému zpracování vyžadují inzulin. A to je u člověka s cukrovkou problém. Proto je nutné příjem sacharidů snížit.

Bílkoviny také mírně zvyšují hladinu krevního cukru, ale mnohem méně než sacharidy. Jejich potřeba je v těhotenství zvýšená (pro správný růst plodu), a proto se v jejich konzumaci nijak neomezujte. Tuky nezvyšují glykemii, naopak zpomalují trávení sacharidů, proto mají příznivý dopad na výsledný glykemický index jídla. Je však třeba volit kvalitní zdroje tuků.

Ve stravě se rozlišují dvě skupiny sacharidů – jednoduché a složité. Jednoduché sacharidy (neboli cukry), z nichž nejvíce zastoupená je glukóza, mají sladkou chuť, rychle se vstřebávají, výrazně zvyšují glykemii a vyžadují ke svému zpracování hodně inzulinu. Přirozeně jsou obsaženy v ovoci a mléku, problémové jsou však zejména ty, které jsou součástí řady průmyslově vyráběných výrobků – ve formě přidaného cukru. Složité sacharidy zahrnují škrob a vlákninu. Škrob je složen z jednotek glukózy a začíná se rozkládat už v ústech díky působení slin. Jeho vstřebávání zpomaluje kromě tuků také přítomnost vlákniny. Pro člověka s cukrovkou jsou nejbezpečnějšími zdroji sacharidů takové druhy potravin, které obsahují hodně vlákniny a málo cukrů či škrobů. Na prvním místě je to nesladká zelenina. Příjem ostatních potravin s obsahem sacharidů je třeba hlídat, některé je nutné zcela vyloučit (sladkosti, sladké nápoje).

Základem diety je tedy úprava příjmu sacharidů. Tato dieta vyžaduje následující opatření...

Nesladit, tedy vyloučit jednoduché cukry, jako jsou bílý a hnědý cukr (řepný i třtinový), med, hroznový cukr, sirupy (javorový a další), obilné sladěnky a podobně. Jednoduché cukry se vstřebávají ze střeva velmi rychle a při cukrovce mohou výrazně zvýšit glykemii – mají takzvaný vysoký glykemický index. Je nutné také výrazně omezit, nejlépe vyřadit, konzumaci všech potravin, které jednoduché cukry obsahují. Kromě sladkostí, sušenek, sladkého pečiva, sladkých jídel a slazených nápojů (limonády, džusy) jsou tak pro vysoký obsah jednoduchých cukrů rovněž nevhodné snídaňové cereálie, müsli tyčinky, kompotované a kandované ovoce, zavařeniny, marmelády (včetně „dia“), povidla, kečup, doslazený rajský protlak, sterilované a nakládané zeleniny ve sladkokyselém nálevu. Pozor také na dresinky a různé dochucující omáčky či instantní produkty. Také pivo (alkoholické i nealkoholické) výrazně zvyšuje glykemii. Cukr je i součástí méně kvalitních uzenin (salámy, párky, paštiky), ochucených mléčných výrobků (ovocný jogurt) a tmavého (dobarveného) pečiva (například hnědá kaiserka).

Čtěte etikety – ve složení výrobku je uvedeno celkové množství sacharidů ve 100 g výrobku. Pod tímto údajem je položka „z toho cukrů“, která udává obsah jednoduchých sacharidů (přirozených i přidaných). Pokud je množství cukrů větší než 5 g ve 100 g výrobku, pak je taková potravina pro vás nevhodná.

Glykemii významně zvyšují také škroby, což jsou složité sacharidy, které se při trávení rozloží na glukózu. Jsou obsaženy především v pečivu a dalších přílohách (brambory, rýže, těstoviny, knedlíky) a jejich příjem je třeba také omezit. Veškeré výrobky z bílé mouky (bílé pečivo, bílé těstoviny) a bílé rýže obsahují pouze škrob bez vlákniny a zvyšují glykemii stejně rychle jako cukr. Z výživového hlediska nejsou hodnotné a jejich konzumaci je žádoucí omezit na minimum.

Na glykemii má vliv také způsob přípravy, například pečené či smažené brambory (hranolky) mají vysoký glykemický index. Glykemii výrazně zvyšují také hotové výrobky z brambor, mouky, rýže či kukuřice: chipsy, lupínky, popcorn, tyčinky, krekry, křehké plátky, pufované pečivo („polystyren“).

Příznivější dopad na glykemii mají zdroje sacharidů bohaté na vlákninu, která zpomaluje trávení škrobu a snižuje tak glykemický index – luštěniny a celozrnné obiloviny (kvalitní celozrnný chléb, hnědá rýže, pohanka, jáhly, quinoa).

Příjem bílkovin a tuků není omezen. Je však nutné vybírat jejich kvalitní zdroje: maso (ne uzeniny), ryby (zejména tučné), vejce, sýry, neochucené mléčné výrobky. Vhodným zdrojem tuků je kvalitní máslo, sádlo, za studena lisované oleje, semínka, ořechy a avokádo. Vyhněte se průmyslově upraveným tukům (margaríny, rafinované oleje, ztužené a částečně ztužené tuky).

Ideální talíř obsahuje přiměřenou porci bílkovin (maso, rybu, mléčný výrobek či vejce), dostatek zeleniny (formou salátu i tepelně upravenou) a přiměřenou porci přílohy (ideálně v celozrnné formě), jejíž množství je třeba individuálně upravit podle glykemie. Tradiční příloha není nezbytně nutná, jako příloha stačí zelenina. Zeleninu je však vhodné doplnit kvalitním tukem (olivový olej, máslo). Tuk vás zasytí, je zdrojem vitaminů rozpustných v tucích, esenciálních mastných kyselin a navíc sníží glykemický index celého jídla. Z polévek jsou vhodné masové vývary a zeleninové polévky bez zahuštění moukou. Omáčky by neměly být doslazené a pokud možno ani zahuštěné moukou.

Vhodné potraviny

Některé druhy nesladké zeleniny: listové saláty, špenát, okurka, cuketa, fenykl, zelený chřest, žampiony. Ostatní sladší druhy započítejte do příjmu sacharidů. Zeleninový salát ochuťte pouze kvalitním olejem a octem nebo citronovou šťávou, eventuálně špetkou soli (sladkokyselé zálivky nebo dresinky obsahující cukr jsou nevhodné).

Dále je to maso, ryby, vejce, většina sýrů.

Ovoce také obsahuje jednoduché cukry, vhodná porce je tedy jeden střední kus (či hrst) maximálně 1–2x denně. Ovoce jezte nejlépe v rámci svačin, nekombinujte je s hlavními jídly ani se jím nedojídejte mezi jídly. Mezi ovoce s vyšším glykemickým indexem patří banány, mango, ananas, hroznové víno, meloun. Zcela nevhodné je doslazované ovoce (kompoty, kandované ovoce, marmelády) a džusy. Sklenička 100% džusu je z několika kusů ovoce, což je spousta cukru. Ve vymačkané šťávě je navíc všechen cukr, zato minimum vlákniny. Mezi glykemickým indexem celého ovoce a džusu je velký rozdíl.

Kupujte pouze neochucené mléčné výrobky (jogurt, tvaroh, zákys), které si můžete ochutit ovocem, ořechy, semínky. Vyhněte se ale nízkotučným mléčným výrobkům – mají více sacharidů (jsou zahuštěné škrobem) a jsou výživově málo hodnotné.

Některé těhotné diabetičky mají po mléce a mléčných výrobcích k snídani vyšší hodnoty glykemie, než by odpovídalo obsahu sacharidů nebo stejné dávce stejného mléčného výrobku v jinou denní dobu. V těchto případech je tedy nutné mléko a mléčné výrobky ze snídaně vynechat. Mléko je třeba také započítávat do příjmu sacharidů (ve 2 dl je cca 10 g mléčného cukru), můžete ho dochutit hořkým kakaem (ne Grankem nebo jiným slazeným výrobkem). Smetanu můžete, ale nepřislazovanou. Máslo neobsahuje sacharidy a můžete jej i ke snídani.

Kvalitní celozrnné a kváskové pečivo je vhodnější než bílé. Prakticky veškeré celozrnné pečivo v obchodech je ale dobarvované karamelem nebo sladem, takže výrazně zvyšuje glykemii. Nemáte-li jistotu, kupujte raději obyčejný chléb typu Šumava nebo žitný chléb. Pro ty z vás, kterým i kousek kvalitního pečiva bude zvyšovat glykemii více, než je zdrávo, můžeme doporučit domácí nízkosacharidový „chléb“ z mandlové či kokosové mouky nebo takzvaný Večerní chlebík (dodává pekárna Penam), který obsahuje pouze 3,6 g sacharidů ve 100 g. Ale pozor, není vhodný při jakékoli intoleranci lepku – obsahuje ho více než běžné pečivo.

Ze stravy vynechejte většinu uzenin (salámy, nekvalitní šunky, párky, klobásy, paštiky). Kromě nevhodného složení a řady škodlivých látek obsahují také sacharidy, včetně jednoduchých cukrů. Přípustná je kvalitní šunka od kosti.

Příjem sacharidů by neměl překročit 200 g za den, při dostatečném příjmu kvalitních bílkovin, tuků a zeleniny však stačí i méně. Frekvence jídel je individuální (zpravidla 3 větší až 6 menších porcí denně). Mezi jídly není vhodné ujídat nic, co obsahuje sacharidy, přípustná je méně sladká zelenina, sýr, kousek masa a podobně. Je vhodné zavést pravidelnou životosprávu a nehladovět, protože to pak svádí k přejídání během následujícího jídla. U některých žen je důležitá druhá večeře (malá svačina cca hodinu před spaním), která může příznivě ovlivnit ranní glykemii nalačno. Je to však individuální, u jiných žen je naopak ranní glykemie lepší bez druhé večeře.

Možné rozložení a skladba jídel během dne

Snídaně: do 30 g sacharidů, například chléb max. 60 g, máslo, vejce / sýr / šunka od kosti / domácí pomazánka, zelenina nebo bílý jogurt / tvaroh s trochou ovoce, ořechy (pozor, pro některé ženy není mléčná snídaně vhodná, viz výše)

Přesnídávka: do 30 g sacharidů, například sýr, zelenina, ořechy, bílý jogurt, zákys, tvaroh, ovoce (1 střední kus nebo hrst)

Oběd: do 50 g sacharidů, například polévka (vývar, zeleninová) a hlavní jídlo: maso / jiný zdroj bílkovin, zelenina, příloha individuálně (podle glykemií), nedojídat se ovocem

Svačina: do 20 g sacharidů; jako dopolední svačina

Večeře: do 50 g sacharidů; jako oběd nebo snídaně

2. večeře: do 20 g sacharidů; zbytek od první večeře nebo jako svačina, nebo obložené pečivo se zeleninou, ne ovoce (u některých žen však 2. večeře není potřeba)

Vynechte potraviny obsahující náhradní sladidla, „light“ potraviny a „dia“ výrobky. Ty sice nezvyšují glykemii a jsou doporučována ostatním diabetikům, ale v těhotenství ne, protože se jedná o chemické látky, o jejichž vlivu na plod není dost informací a mohou být potenciálně rizikové. Pozor také na všechny potraviny označené „bez cukru“ nebo „bez přidaného cukru“ – cukr je v nich často nahrazen umělým sladidlem. Nevhodné je také slazení fruktózou (ovocný cukr). Malé množství fruktózy, které se přirozeně vyskytuje v ovoci, neškodí, ve větším množství však narušuje metabolismus jater a zhoršuje cukrovku. V malé míře lze použít přírodní sladidlo stevii.

Nápoje – doporučuje se voda, neslazený čaj (pouze pozor na ovocné sypané čaje s kousky ovoce) a neslazená káva či melta (Caro). Do 1,5 litru vody je možno vymačkat 1 citrusový plod. Ovocné džusy, šťávy ani pivo nejsou vhodné kvůli vysokému obsahu jednoduchých cukrů.

Vzorec na přepočet množství sacharidů v jídle

100 x množství sacharidů v gramech povolené k jídlu / množství sacharidů ve 100 gramech příslušné potraviny = množství potraviny, které můžete k danému jídlu sníst (v gramech)

Pokud budete kombinovat tradiční přílohu (například brambory) se zeleninou, pak je potřeba počítat sacharidy i ve sladší zelenině a tomu přizpůsobit velikost porce brambor.

Příklad přepočtu: K obědu máte kuřecí maso s rýží a listový salát. Sacharidy, které je nutné počítat, jsou v tomto případě obsaženy pouze v rýži. Ve 100 g vařené rýže je 28 g sacharidů a k obědu by neměl příjem sacharidů překročit 50 g, tedy 50 x 100 : 28 = maximum 180 g vařené rýže. Příznivější vliv na glykemii má hnědá (celozrnná) rýže. Když bude glykemie hodinu po jídle i přesto vyšší, je potřeba příště množství rýže snížit a nahradit zeleninou (čerstvou, dušenou či pečenou).

Pokud se chcete vyhnout přepočítávání obsahu sacharidů, pořiďte si nutriční váhu. Po zadání kódu potraviny se na displeji objeví přesný obsah sacharidů v odvažované porci.

Co mlsat

Sáhněte po receptech „poslední záchrany“. Jedná se ale o mlsání v rámci jídel, svačin, u kterých hlídáte obsah sacharidů. Pamatujte, že mezi jídly by se nemělo uzobávat nic, co obsahuje sacharidy.

U dobře kompenzované cukrovky si můžete dát jako sladkost kousek hořké kvalitní čokolády (s obsahem 70 a více % kakaa). Buďte ale rozumné, nepřehánějte to a nemlsejte hned po hlavním jídle.

Můžete si upéct štrúdl: použijte klasické listové těsto a jablka, vynechejte cukr, strouhanku a raději i rozinky, ale můžete dochutit ořechy a skořicí – jeden kousek k odpolední kávě by měl být v pořádku, ne celý štrúdl.

Ovocný pohár se šlehačkou: ovoce si dejte čerstvé (ne kompotované) v odváženém množství (do 30 g sacharidů), šlehačku pravou, čerstvě našlehanou a nepřislazovanou (ne tu ve spreji, která ani vlastně není šlehačkou – zpravidla jde o částečně ztužený rostlinný tuk s cukrem).

Horké kakao: pijte jen pravé kakao, nepřislazované (tedy ne Granko).

Domácí zmrzlina: dopřejte si takovou, která je připravena z tučnějšího tvarohu či smetany s rozmixovaným ovocem (samozřejmě bez přídavku cukru).

Dietní palačinka: použijte na ni těsto bez cukru (mouka, zkuste po francouzsku s přídavkem pohankové, vajíčko, mléko), do hotové palačinky zabalte kousky čerstvého ovoce, ozdobte šlehačkou bez cukru.

Doporučení: Po ukončení šestinedělí, zhruba do půl roku po porodu, se připomeňte svému praktickému lékaři, který vás odešle na zopakování OGTT, aby se potvrdilo, že šlo o čistě těhotenskou cukrovku, která po porodu zmizela. Pozor, mimo těhotenství platí jiná kritéria a stačí stanovení glykemie nalačno a ve 120. minutě OGTT. Glykemie nalačno by měla být pod 5,6 mmol/l a ve 120. minutě pod 7,8 mmol/l.

V dalším těhotenství se cukrovka bude s velkou pravděpodobností opakovat, což ale můžete pozitivně ovlivnit pravidelným sportováním a zdravou stravou. V dalším těhotenství není třeba držet dietu automaticky hned od začátku ani absolvovat navíc jiná vyšetření, než jsou doporučená všem těhotným. Je však nutné, abyste byly vyšetřeny včas a správně.

Prodělaná těhotenská cukrovka je pro vás varováním, že jste v budoucnu ohroženy cukrovkou 2. typu, jejíž riziko můžete významně snížit zdravým způsobem života. Jezte proto zdravě i nadále, hýbejte se a nepřibírejte.

Jak snížit hladinu cukru v krvi před odběrem

Na diabetologii se průběžně sleduje takzvaný dlouhý cukr – správně glykovaný hemoglobin, který říká, jak na tom cukrovka byla celkově za poslední 3 měsíce. Tento stav není ovlivněn tím, co pacient jedl nebo dělal v posledních dnech před vyšetřením, dokonce se ani nemusí odebírat nalačno. Takže pacienti, kteří léčebný režim dodržují jen den před vyšetřením, jsou snadno odhaleni. A tak jsou tyto rychle fungující tipy opravdu k ničemu.

Autor: © Mgr. Světluše Vinšová
Foto:
© Faepřidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů

Zvýšený cukr v krvi

 Miluše

Piju dvakrát denně neslazenou překapávanou kávu - ráno a po obědě. Nevadí to?

Počet odpovědí: 1 | Zobrazit odpovědi | Stálý odkaz | Odpovědět


Témata

Zajímavé články

Cukr-v-krvi

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS