Informace od zdravotní sestry

MENU

  

HODNOTY

  

JÍDELNÍČEK

  

NÁSLEDKY CUKROVKY

  

RADY A ZKUŠENOSTI

  

Droždí a cukrovka

 


Aktualizováno:

Co jíst při cukrovce

Riziko vypuknutí cukrovky nezvyšuje jen přejídání, ale i nevhodné složení stravy. Tedy hlavně konzumace potravin bohatých na cukry a problematické tuky, především živočišné. Oproti tomu pivovarské kvasnice mohou mít na inzulinové receptory příznivé účinky kvůli faktoru tolerance glukózy u diabetických pacientů.

Účinky kvasinek na diabetes

Výsledky jedné studie ukázaly, že denní spotřeba šesti tablet pivovarských kvasnic po dobu 12 týdnů u diabetiků 2. typu může snížit hladiny HbA1c a FBS a zvýšit citlivost na inzulin. Součástí struktury GTF v pivovarských kvasnicích je totiž chrom. Absorpce pivovarských kvasnic je účinnější právě u jedince se špatným chromovým stavem. Výsledkem je, že tělový chromový fond u diabetiků s nedostatkem chromu je nasycen rychleji a jeho přebytek je vylučován močí. To podporuje teorii, že pacienti s diabetem 2. typu mohou mít nízkou hladinu chromu a že účinný zdroj pro obnovu chromu, jako jsou pivovarské kvasnice, může zlepšit jejich toleranci vůči uhlohydrátům. Sledování dospělo k závěru, že klinická odpověď, respektive snížená glukóza a zlepšená citlivost na inzulin, je pravděpodobnější u pacientů rezistentních na inzulin s diabetem 2. typu.

Když ale vědci doplňovali stravu zdravých jedinců pivovarskými kvasnicemi a kvasinkami rodu Torula po dobu 12 týdnů, nepozorovali žádnou významnou změnu v citlivosti na inzulin, a to u žádné skupiny, což se zdá být v rozporu s výše uvedenými výsledky. Tuto nesrovnalost však lze vysvětlit dvěma důvody. Zaprvé metody měření a hodnocení citlivosti na inzulin v těchto studiích nebyly stejné, takže v každé studii byla použita jiná metoda pro měření glukózy nalačno a 2hodinového inzulinu na základě poměru glukózy nebo hodnocení homeostázového modelu. Zadruhé ve studii byli všichni jedinci zdraví – tvrdí se, že některé osoby nemohou přeměnit nebiologické formy chromu na jeho biologicky aktivní formu. Naopak fenotyp subjektu je důležitý při hodnocení klinické odpovědi na pivovarské kvasnice, protože bylo zjištěno, že základní citlivost na inzulin způsobuje téměř 40 % rozptylu klinické odpovědi. Není jisté, zda je prospěšný účinek pivovarských kvasinek u jedinců s nedostatkem chromu způsoben přirozenou fyziologickou zpětnou vazbou těla, což vede ke zlepšenému využití chromu obsaženého v pivovarských kvasnicích. Je ale pozoruhodné, že pivovarské kvasnice měly podobné účinky jako jiné formy chromu navzdory výrazně nižším dávkám, což naznačuje, že organicky komplexní chrom v kvasnicích je metabolicky výhodný a další složka v pivovarských kvasnicích může zvýšit účinek chromu ohledně citlivosti na inzulin.

Zjištění současných výzkumů, které se týkaly inzulinové rezistence, byla podobná zjištění ze studie, která léčila dvě skupiny zdravých jedinců 5 g pivovarských kvasnic a 200 μg tobolek chloridu chromitého.

Hyperinzulinemie u diabetu 2. typu vede ke sníženým účinkům na inzulin. To může způsobit postupnou destrukci beta-buněk v pankreatu. Proto může doplnění chromu u těchto pacientů vyvolat požadovanou citlivost na inzulin a působit jako prevence ztráty beta-buněk.

Navzdory podobnostem v sociálně-ekonomickém stavu, etnicitě a věku účastníci této studie běžně konzumovali potraviny, o nichž se předpokládá, že neposkytují dostatečné množství chromu. Národní akademie věd (USA) stanovila jako přiměřený příjem chromu pro dospělé dávku 30 μg/den.

Na základě zjištění výše uvedených studií lze tedy dojít k závěru, že doplnění pivovarských kvasinek má jistý příznivý účinek na glykemické indexy u diabetiků 2. typu. K nalezení optimální dávky pivovarských kvasnic je však zapotřebí více sledování a šetření.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Výsledky studie

V randomizované dvojitě zaslepené kontrolované klinické studii bylo 84 dospělých (21 mužů a 63 žen) ve věku 46,3 ± 6,1 let s diabetem 2. typu náhodně rozděleno do dvou skupin: na doplňkovou skupinu, dostávající pivovarské kvasnice (šest 300mg tablet za den (celkem 1 800 mg), a kontrolní skupinu, která dostávala placebo (šest 300mg tablet za den) po dobu 12 týdnů. Před a po zákroku jim byla měřena tělesná hmotnost, výška, index tělesné hmotnosti, spotřeba potravy (na základě 24hodinového záznamu o potravě), hladina cukru v krvi nalačno (FBS), glykosylovaný hemoglobin, citlivost na inzulin a rezistence na inzulin. Analýza dat byla provedena pomocí Statistického balíčku pro sociální vědy.

Výsledek

Změny FBS, glykosylovaného hemoglobinu a citlivosti na inzulin se během studie mezi oběma skupinami významně lišily (respektive P < 0,001, P < 0,001, P = 0,02 nezávislého T-testu). Na konci studie byl mezi oběma skupinami po odstranění účinků výchozích hodnot (P = 0,002, P < 0,001, P = 0,02, analýza kovariance) zjištěn významný rozdíl v FBS, glykosylovaném hemoglobinu a citlivosti na inzulin. Změny indexu tělesné hmotnosti, 24hodinový záznam potravy, rezistence na inzulín nebyly významné.

Závěry

Doplněk stravy s pivovarskými kvasnicemi může kromě obvyklé léčby cukrovky zlepšit hladinu glukózy v krvi u diabetu 2. typu. [1]

Rozdíl mezi droždím a pivovarskými kvasinkami

V droždí, označovaném také jako kvasnice, jsou buňky kvasinek druhu Saccharomyces cerevisiae (pivní kvasinky), které ke svému rozmnožování potřebují prostředí obsahující cukr. Dnešní výroba droždí je většinou značně vzdálená původnímu pěstování kultur na obilném šrotu nebo kvasnicím, které se získávaly z pivovarských usazenin. Pivovarské usazeniny se pro kypření těsta začaly používat až v 17. století. Od počátku 20. století se jako živný substrát začala používat melasa – vedlejší produkt vznikající při zpracování cukrové řepy. Za přítomnosti kyslíku a přídavku živin kvasinkové buňky rychle rostou a množí se. Z malé zkumavky s buňkami kvasinek se v několika následných fermentačních stupních získává požadované množství droždí. Po skončení fermentace se zbytky melasy a živin z růstového prostředí oddělí na separátorech a tím se získá takzvané kvasničné mléko, ze kterého se následně odstraňuje část vody na vakuových filtrech. Při výrobě se mnohdy – pro zefektivnění celého procesu – používají chemické látky jako syntetický silikonový olej na odpěňování, kyselina sírová, fosforečnany, amoniak a jiné. Živé organismy obsažené v droždí mají schopnost přeměňovat přirozené cukry přítomné v mouce na alkohol a oxid uhličitý, který způsobuje kynutí těsta.

Pekařské droždí je zdrojem celé řady živin a vitaminů. V prvé řadě vitaminů typu B, které se podílejí na uvolňování energie ze sacharidů obsažených v potravě:

  • vitamin B1 (thiamin) – pozitivně ovlivňuje činnost srdeční a nervové soustavy;
  • vitamin B2 (riboflavin) – má vliv na zdravou pokožku, dobrý zrak a správné fungování trávicího ústrojí;
  • vitamin B3 (niacin) – pomáhá udržovat zdravou pokožku, příznivě ovlivňuje trávicí ústrojí a nervový systém.

Kromě vitaminů B obsahuje pekařské droždí ještě bílkoviny (především aminokyseliny) a minerální látky (zvláště chrom).

Droždí pomáhá při:

  • nespavosti a depresích – niacin a vitamin B12 společně produkují serotonin, který má vliv na klidný spánek a „dobrou náladu“;
  • únavě – vitaminy typu B se podílejí na uvolňování energie ze sacharidů obsažených v potravě a příznivě tím ovlivňují lidský organismus.

Čerstvé pekařské droždí jsou živé kvasinky schopné způsobit kynutí těst. Čerstvé pekařské droždí obsahuje vodu. Lisuje se do tvaru kostiček, má světle béžovou barvu, lasturový lom, je hebké, snadno se drobí a příjemně voní. Skladuje se v lednici při teplotě udané výrobcem, ale maximálně do 10 °C. Optimální teplota je 5 °C.

Instantní droždí je dehydrované droždí vyráběné ve formě jemných kuliček krystalků. Tento typ droždí se může při pokojové teplotě skladovat až 24 měsíců.

Pivovarské kvasinky (pivovarské kvasnice, pivní droždí) jsou pouze jiné kmeny stejného druhu droždí, jejichž princip kvašení je stejný – tvorba oxidu uhličitého a alkoholu ze sacharidů (cukrů). Pivovarské kvasinky jsou známé především v sušené formě jako jedlé droždí, které nezpůsobuje kvašení a je zdrojem látek důležitých pro organismus. V současné době se doporučuje jimi i dochucovat pokrmy.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Je lepší droždí, anebo pangamin?

Kvasnice je surovina, bez které se takřka neobejde výroba pečiva. Jedná se o živé buňky kvasinek druhu Saccharomyces cerevisiae, které ke svému rozmnožování potřebují cukr. Velikost jedné kvasinky nepřesahuje 6 až 8 tisícin milimetru. 1 cm3 droždí, což je asi 1,5 g, v sobě obsahuje 10 miliard těchto živých buněk. Kvasinky mají schopnost přeměňovat přirozené cukry mouky na alkohol a oxid uhličitý – právě ten způsobuje kynutí těsta.

Nejprospěšnější jsou kvasnice živé a čerstvé, kdy obsahují nejvíce vitaminů B. Mají vysoký obsah sodíku i draslíku a dobře neutralizují kyseliny nejen v žaludku, ale i v játrech a ve střevech. Kombinováním kvasnic se zeleninou a ovocem ale dosáhnete pouze zvýšené fermentace ve střevech a tvorby plynů. Důsledkem je nejen výroba alkoholu v zažívacím traktu, ale i všech vedlejších produktů jako methylu a kyselin, které jsou toxické pro játra i ledviny. Proto nikdy nekombinovat! Později se zjistilo, že tyto procesy ve střevech dokonce snižují obsah vitaminů, a tak byly kvasnice zapsány na černou listinu. Stačí však čerstvé kvasnice konzumovat jen na lačný žaludek – hodinu před jídlem a před spaním. Lze je užívat i v průběhu noci.

Pivovarské kvasnice a pangamin jsou českým synonymem od roku 1958. Pangamin od té doby získal mnohá ocenění od odborné i zákaznické veřejnosti: Zlatý klas, Volba spotřebitelů, Czech Superbrands Award a Obal roku. Oceňovaná je nejen tradiční značka Pangamin, ale i samotná společnost Rapeto, která za svůj zodpovědný přístup a podnikatelské úspěchy obdržela ocenění: Vodafone Firma roku Plzeňského kraje, Zodpovědná firma roku Plzeňského kraje a Czech 100 Best.

Produkt Pangamin přírodní B-komplex v pouhých 4 tabletách obsahuje 100 % RHP všech vitamínů skupiny B, a to díky speciálnímu procesu řízené fermentace. Je přirozeným zdrojem vitaminů B od B1 až po B12 a B15, a tak nemá na trhu v této formě obdobu. Je určen všem náročným spotřebitelům, kteří preferují přírodní produkty bez chemie. Díky vysokému obsahu přírodních bílkovin je optimálním produktem i pro vegetariány a vegany.

Mezi droždím a pangaminem je zcela zásadní rozdíl. Pangamin (pivovarské kvasnice) má na rozdíl od pekařského droždí o polovinu víc stopových prvků a dalších aktivních látek. Ale podstatné je to, že pangamin je sušený, zatímco droždí je živé. Všechny kvasnice mají jedinečnou vlastnost „natahovat“ do sebe vitamin B z okolí. Pokud jsou usušeny, tak se v lidském těle všechny vitaminy vstřebají. Pokud jsou živé, pouze tam kvasí, nadýmají a „béčka“ si naopak nasají do sebe. Alergie je stejně jako u jiných potravin samozřejmě možná.

Autor: © Mgr. Světluše Vinšová
Foto:
© Manen

zdroje
[1]


přidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů
K článku zatím nebyl napsán žádný komentář.


Zajímavé články

Cukr-v-krvi

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS